Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Werkwijze - Werkwijze

Werkwijze

Plaatsing

Peuters kunnen geplaatst worden vanaf 2 tot ca. 4 jaar. Plaatsing geschiedt voor twee dagdelen per week. In overleg met de leidsters is het soms mogelijk een kind voor meer dagdelen te plaatsen. VVE indicaties kunnen vanaf 2,5 jaar worden ingezet.  Kinderen komen dan vier dagdelen per week. 

Proeftijd

De eerste 4 weken beschouwen we als een wederzijdse proeftijd. Als blijkt dat je peuter niet kan wennen, kunnen de leidsters adviseren je peuter van de speelzaal af te nemen om het evt. op een later tijdstip opnieuw te proberen.

Wennen

Voor de eerste ochtend dat je peuter onze opvang bezoekt raden wij aan:
Breng je peuter om 9:00 uur en haal hem/haar iets eerder op (bijvoorbeeld rond 11:00 uur).
Neem duidelijk en resoluut afscheid van uw kind en vertel dat je hem/haar straks weer komt halen.

Eten, drinken, kleding

Wil je je peuter iedere ochtend drinken en een lunch pakket meegeven? Het is fijn als op zowel de beker als het broodtrommeltje duidelijk de naam van de peuter vermeld staat om verwisseling te voorkomen.

Aangezien er veel met water, zand, klei en verf gespeeld wordt, raden wij aan om je peuter praktische kleding te laten dragen. Wij kunnen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het is fijn wanneer er een extra setje kleding in de tas wordt meegegeven, zodat we kinderen die heel vies of nat worden kunnen omkleden. 

In verband met de kans op verwisseling verzoeken wij de jassen en tassen duidelijk te voorzien van de naam van je kind. Dit kun je bijvoorbeeld doen met een permanente viltstift en het liefst op de voorzijde van de tas (niet binnenin), bij de jas uiteraard wel aan de binnenzijde.

Verjaardag

Wij laten de verjaardag van je kind natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarbij mag je peuter in zijn/haar eigen groep trakteren. Een kleine traktatie is al meer dan genoeg. Een peuterhand is snel gevuld! Wij hanteren een gezond voedingsbeleid, dus ook trakteren doen wij gezond. Zie hiervoor ons voedingsbeleid in de ouderapp. Ook als er een broertje of zusje is geboren mogen de kinderen trakteren.

Feesten

Ieder jaar is er voor de peuters een sinterklaasfeest en een zomerfeest als afsluiting van het schooljaar.

Ziekte

Bij hoge koorts of bijvoorbeeld diarree, vragen wij je peuter thuis te houden. Het kind zal zich niet prettig voelen op de peuteropvang en andere kinderen lopen zo ook de kans om besmet te raken. Wij hanteren een ziektebeleid waarin is opgenomen hoe wij met verschillende ziektes omgaan. Deze kun je terugvinden in de ouderapp. Het komt wel eens voor dat je peuter hangerig is zonder dat de oorzaak meteen duidelijk is. Kom je er niet uit neem dan contact op met de leidsters van de groep. Zij denken graag met je mee. 

Wil je de leidsters laten weten als uw peuter mogelijk een besmettelijke ziekte heeft of heeft gehad? De leidsters kunnen dan, indien nodig, de andere ouders waarschuwen.

De eerste vier weken van een aaneengesloten ziekteperiode moeten worden doorbetaald. Daarna hebben de ouders/verzorgers de keuze om door te betalen of om boven aan de wachtlijst geplaatst te worden. Het is in dit geval van belang om tijdig contact op te nemen met de locatiecoördinator.

Situatie thuis

Wij stellen het op prijs als je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. We kunnen hierbij denken aan de komst van een nieuw gezinslid, een moeder die naar het ziekenhuis moet, een sterfgeval of een scheiding, een vriendje dat gaat verhuizen. Dergelijke dingen kunnen zo’n indruk maken op je kind dat hij/zij prikkelbaar is of een gedragsverandering vertoont. Bespreek dit soort zaken altijd even met de leiding zodat wij er rekening mee kunnen houden.

Medicatie

Medicijnen kunnen wij toedienen wanneer er een medicijnverklaring wordt ingevuld. Zie voor welke medicatie wij wel en niet toedienen ons ziektebeleid. 

Overdrachtsdossier

In samenwerking met de basisscholen, de Gemeente en stichting Spectrum werken wij met een observatiesysteem en een overdrachtsformulier naar de basisschool. Het doel hiervan is de overgang van de peuteropvang naar de basisschool soepeler te laten verlopen. Het grote voordeel hiervan is dat kinderen met een eventuele achterstand of juist met een voorsprong op school sneller de juiste begeleiding krijgen. 
Door middel van 10-minutengespreken wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. U wordt dan ook gevraagd toestemming te geven, door te tekenen, zodat het overdrachtsformulier opgestuurd kan worden naar de desbetreffende basisschool. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot een leidster.

Begeleiding/ advies

In sommige gevallen kan er een aanleiding bestaan om het gedrag of de ontwikkeling van uw peuter ter sprake te brengen. Voor begeleiding of advies kunnen de leidsters zich wenden tot de consultatiebureauarts. Deze is medisch adviseur van de peuteropvang. 

Daarnaast vindt er een screening plaats door de logopediste. Hierdoor kunnen achterstanden in taal- en of spraakontwikkeling vroegtijdig worden ontdekt.

Vanuit de gemeente Scherpenzeel is het samenwerkingsverband opgericht. Omdat jonge kinderen nog volop in ontwikkeling zijn en ieder op zijn eigen manier groeit, ontstaan er wel eens vraagtekens of is de stap naar school soms best groot. Waar kan je dan nog het beste op richten om de stap naar school zo soepel mogelijk te laten verlopen? Wat voor begeleiding/ ondersteuning heeft je kind nog nodig om te groeien. Daarover kunnen wij het samenwerkingsverband inschakelen om eens mee te kijken. Dit gebeurd altijd in overleg met ouders. Het samenwerkingsverband kijkt dan mee en richt zich op de onderwijsondersteuningsbehoefte van uw kind. Als het samenwerkingsverband bij ons is geweest, nemen zij contact op met ouders om de observatie te bespreken.

Jeugdhulpverleningsnetwerk Scherpenzeel

Dit netwerk is een overleg van alle organisaties die op het gebied van onderwijs, jeugdwerk, veiligheid, gezondheidszorg en hulpverlening voor de jeugd werkzaam zijn. De peuterspeelzaal neemt deel aan dit netwerk, om bij eventuele zorgelijke situaties snel de juiste hulp te bieden. Voor meer informatie over dit jeugdnetwerk zijn er folders op de peuterspeelzaal.

Pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan kun je inzien via het kopje 'documenten' in de ouderlogin. 

Pedagogisch coach

Vanaf 1 januari 2019 hebben alle leidsters recht op coaching. Deze coaching word aangeboden door een gekwalificeerde beleidsmedewerkster/coach, zoals benoemd in de CAO kinderopvang 2018-2019.

Uitgangspunt van deze coaching is de persoonlijke coachvraag van de leidsters. Hiervoor wordt elk jaar POP (persoonlijk ontwikkelplan) gesprekken met de locatie coördinator gevoerd waaruit kan worden opgemaakt wat deze coachvraag is en wat de leidsters nodig hebben om te kunnen ontwikkelen. Samen met de pedagogisch coach zal worden gekeken naar een passend coachtraject. 

Naast de individuele coachvraag kan er ook gekozen worden voor team coaching of het geven van training. Uitgangspunt hierbij is het bevorderen van de pedagogische vaardigheden.

In de ouderlogin/app is het opleidingsplan inzichtelijk.