Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Werkwijze - Doelstelling

Doelstelling

‘Het leveren van een bijdrage aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw peuter(s)’

Uitgangspunt hierbij is dat de peuter in de peuteropvang in aanraking komt met een omgeving die een ander beroep doet op de peuter en andere mogelijkheden biedt dan thuis.

In de peuteropvang worden ontplooiingskansen gegeven voor

  • sociale ontwikkeling (contact met anderen)
  • emotionele ontwikkeling (gevoelsontwikkeling)
  • cognitieve ontwikkeling (verstandelijke ontwikkeling)
  • motorische ontwikkeling (bewegen)

De Minisoos wil zowel de groep als de individuele peuter ontplooiingskansen bieden. Hoe functioneert een peuter in de groep?

Het spel neemt bij peuters een centrale plaats in.

Voor de peuter is dit een middel om te experimenteren met eigen mogelijkheden en op deze manier verschillende vaardigheden te ontwikkelen. In het spel leert de peuter zijn eigen grenzen kennen, maar ook die van het materiaal en andere personen.

Gezien de leeftijd van de peuter bestaat er nog een heel grote afhankelijkheid van volwassenen in zijn/haar omgeving. De sociale ontwikkeling begint pas op gang te komen. Dit betekent dat in de peuteropvang veel begeleiding nodig is.

Bij de Minisoos betrekken we ouders bij de opvang door een oudercommissie, jaarlijkse 10-minutengesprekken, een nazomerfeest en social media. Via social media houden we ouders op de hoogte van activiteiten, de dagelijkse gang van zaken, verjaardagen en nieuwe kinderen. Op deze manier krijgen ouders inzicht in onze manier van werken.

Bij aanvang van een nieuw thema ontvangen ouders van ons een nieuwsbrief met daarin uitleg over het thema, liedjes en versjes die we gaan zingen en woorden die aan bod komen. Op die manier kunnen ouders thuis ook met hun kind oefenen. Doordat het kind in verschillende contexten te maken krijgt met de woorden, beklijven de woorden sneller.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u het meest recente GGD-inspectierapport van de Minisoos inzien. Ook de gegevens van de locatie kunt u daar vinden. Het LRKP registratienummer van de Minisoos is 1819 74 484.