Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Over Minisoos - Thema's

Thema's

Het thema wordt aangekondigd middels een nieuwsbrief. Op onze ramen of borden op de groep laten we het thema ook terugkomen. 

De leidsters proberen zoveel mogelijk alle activiteiten aan te passen aan het thema, puzzeltjes, spelletjes,verhaaltjes en liedjes, het speelgoed wat er aangeboden wordt, het past allemaal in het thema.

Onze visie vertalen we in de praktijk met behulp van het programma ‘Doe meer met Bas’. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold in dit programma en hebben allen een VVE certificaat behaald.

Het programma is ontwikkelt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het programma kan dus ook op de basisschool gebruikt worden. Binnen het programma is specifieke aandacht voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling, Nederlands als tweede taal hebben of kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand. Binnen het programma licht de nadruk vooral op de taalontwikkeling, omdat dit van groot belang is voor kinderen. Het programma is gekoppeld aan Bas-prentenboeken, zoals ‘ik ben Bas’, ‘Bas past op Opa’ en ‘Welterusten Bas’. In totaal beschikken wij over negen thema’s. Ieder thema duurt vier tot zes weken.

Per thema zijn er doelen voor taal, motoriek, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling uitgewerkt. Met name de doelen voor taal en rekenen dienen als uitgangspunt bij de uitvoering van het programma. Bij taal kun je denken aan woordenschat en interactie met de omgeving. Bij rekenen kun je denken aan tellen en vergelijken. Per doel is uitgewerkt wat je van een kind van een bepaalde leeftijd zou mogen verwachten. Daarnaast zijn er tussendoelen opgesteld. Deze gebruiken wij om met kinderen naar het einddoel toe te werken. Met behulp van de uitgewerkte doelen kijken wij waar kinderen staan, waar ze nog extra ondersteuning bij nodig hebben en waar uitdaging nodig is. Dit werken we uit in een groepsplan.

Met de thema’s richten wij ons op de echte wereld. Op deze manier sluiten wij aan bij de belevingswereld van het kind. Doordat het kind zaken herkent vanuit thuis en zijn omgeving, leert het contexten te combineren en verbanden te leggen. Met behulp van activiteiten geven we het thema vorm. Bij het thema ‘Ik ben Bas’ leren kinderen bijvoorbeeld over zichzelf aankleden en hun lichaamsdelen. Met behulp van een versje oefenen we in de kring met het aanwijzen van onze lichaamsdelen. Bij het thema ‘Op de Boerderij’ oefenen we met de kinderen de geluiden van verschillende boerderijdieren.